Profil

Med BirBond Consult ønsker jeg at skabe værdi for kunderne ved hjælp af praktisk sparring og support.

Jeg udfører altid et uforpligtende visiteringsmøde inden opstart af opgaven og samarbejder med øvrige konsulenter, så viden og
kompetencer altid er opdateret og så vi kan supportere hinanden ved større opgaver.

Birgitte Christiansen, stifter, direktør og udførende konsulent
Jeg har over 35 års erhvervserfaring og mere end 20 års ledererfaring. Jeg har arbejdet i 13 forskellige virksomheder og ligeså mange brancher. Inden jeg startede BirBond Consult den 1. april 2014, har jeg arbejdet som konsulent for KPMG Net Source, hvor jeg har arbejdet for alle typer af kunder, både i størrelse og branche.

I Birbond Consult har jeg udført og udfører stadig mange forskellige opgaver for mange forskellige kundetyper.

Økonomisupport
Jeg har varetaget flere økonomi- og administrationschefsposter. En del af mine ansættelser har været i nystartede virksomheder, og jeg har også arbejdet i mange virksomheder, hvor oprydning og strukturering har været på dagsordenen. Jeg er praktikeren med stort P og finder ofte tidsbesparende metoder, så det skaber værdi for afdelingen og/eller hele organisationen.

Coaching og sparring
Jeg har en merkonomuddannelse i regnskab og en diplomuddannelse i ledelse. Hovedvægten og fokus på min diplomuddannelse var Ledelse, Human Ressource Management, Rekruttering og Coaching. Min coachuddannelse er baseret på systemteoretisk videnskab. Jeg har arbejdet på flere niveauer og kender til de udfordringer, der er som medarbejder, som mellemleder eller som leder. Som leder har jeg haft fornøjelsen af at have coach-rollen fra små til store afdelinger. Jeg vægter den praktiske tilgang til coaching og sparring, så du får noget brugbart med dig, uanset hvor du befinder dig i dit arbejdsliv.

Jeg har løbende taget supplerende kurser indenfor økonomi, coaching og ledelse – og gør det stadig.

Netværk
Jeg er opstarter af og har været netværksleder i netværket: På kant med ledelse.

Jeg samarbejder og netværker blandt andet med: Erhverv Grenaa, Business Djursland, Optivize, LN Bogføring, Eppy Bogføring, Taltossen, Kystvejens Erhvervscenter, Adminto Netværk m.fl.