Økonomisupport

Jeg ønsker med BirBond Consult at skabe værdi for mine kunder ved hjælp af praktisk økonomisparring og support. Det kan f.eks. være hjælp til:

 • Udvikling, effektivisering og optimering af de administrative rutiner
 • Digitalisering af dit økonomisystem – arbejde i ‘skyen’
 • Oprettelse og ajourføring af systemer, kontoplaner mv.
 • Generel bogholderi
 • Måneds-, kvartals- og årsafslutning
 • Overblik over økonomienøkonomi
 • Afstemning af poster – både driftsposter og balanceposter
 • Optimering af de økonomiske og administrative rutiner
 • Udarbejdelse af budgetter
 • Valid likviditetsstyring

eller andre talopgaver.

Har du brug for hjælp til en anden opgave eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte BirBond Consult.

Opstart af ny virksomhed
Du har fået en god idé til opstart af din egen virksomhed, men du mangler erfaring i alle de økonomiske og administrative opgaver, der følger med – blandt andet:

 • Drifts- og likviditetsbudgetter
 • Opstartsomkostninger
 • Valg af økonomisystem
 • Opbygning af bogholderi- og/eller økonomifunktion, herunder kontoplan

Månedsafslutning – Økonomichefniveau
Du har en bogholder men mangler lige det ekstra, så du har helt styr på budget, budgetopfølgning, likviditet, afstemninger, periodiseringer mv. Du har ikke selv tid, og du har ikke behov for en fuldtids økonomichef, hvorfor du kan hyre en økonomichef på timebasis. Dit behov kan være alt fra få timer til nogle dage om måneden/kvartalet, du bestemmer selv.

Ad hoc opgaver inden for økonomi – bogholderi – administration
Uforudsete opgaver dukker næsten altid op, når man har mindst brug for det.
De faste medarbejdere har i forvejen en hverdag med mange opgaver, hvorfor løsningen kunne være at hyre ekstern assistance blandt andet ved:

 • Årsafslutning
 • Ferie og andet fravær
 • Skift af økonomisystem

Afstemningsopgaver
Der er opstået fejl på nogle kritiske poster, som kræves løst her og nu. Dine medarbejdere har i forvejen travlt med de daglige opgaver, hvorfor løsningen kunne være at hyre ad-hoc assistance.

Rekruttering til økonomi- og regnskabsfunktioner
Rekruttering er tidskrævende, og derfor er det vigtigt, at den rigtige bliver ansat første gang.

Få hjælp til rekrutteringsprocessen: fra opstart af rekrutteringsprocessen, til samtaler og udvælgelse samt opfølgning på valgt medarbejder.

Interim management
Din regnskabschef, økonomichef eller administrationschef holder orlov eller har sagt op, hvorfor du skal bruge en erstatning, til du finder en ny. Når den nye medarbejder er startet eller medarbejderen på orlov er retur, vil der naturligvis ske en forsvarlig overdragelse af de udførte opgaver.