Økonomisupport

oekonomi-grafik
BirBond Consult ønsker at skabe værdi for kunderne ved hjælp af praktisk sparring og support. Det kan f.eks. være hjælp til nedenstående eller noget helt andet. Har du brug for hjælp til en anden opgave eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte BirBond Consult.

Opstart af ny virksomhed
Du har fået en god idé til opstart af din egen virksomhed, men du mangler erfaring i alle de økonomiske og administrative opgaver, der følger med blandt andet:

  • Drifts- og likviditetsbudgetter
  • Opstartsomkostninger
  • Valg af økonomisystem
  • Opbygning af bogholderi- og/eller økonomifunktion

Månedsafslutning – Økonomichefniveau
Du har en bogholder men mangler lige det ekstra, så du har helt styr på budget, budgetopfølgning, likviditet, afstemninger, periodiseringer mv. Du har ikke selv tid, og du har ikke behov for en fuldtidsøkonomichef, hvorfor du kan hyre en økonomichef på timebasis. Dit behov kan være alt fra få timer til nogle dage om måneden/kvartalet, du bestemmer selv.

Ad hoc opgaver inden for økonomi
Uforudsete opgaver dukker næsten altid op, når man har mindst brug for det.
De faste medarbejdere har i forvejen en hverdag med mange opgaver, hvorfor løsningen kunne være at hyre ekstern assistance blandt andet ved:

  • Årsafslutning
  • Ferie og andet fravær
  • Skift af økonomisystem

Afstemningsopgaver
Der er opstået fejl på nogle kritiske poster, som kræves løst her og nu. Dine medarbejdere har i forvejen travlt med de daglige opgaver, hvorfor løsningen kunne være at hyre ad-hoc assistance.

Rekruttering til økonomi- og regnskabsfunktioner
Rekruttering er tidskrævende, og derfor er det vigtigt, at den rigtige bliver ansat første gang.

Få hjælp til rekrutteringsprocessen: fra opstart af rekrutteringsprocessen, til samtaler og udvælgelse samt opfølgning på valgt medarbejder.

Interim management
Din regnskabschef, økonomichef eller administrationschef holder orlov eller har sagt op, hvorfor du skal bruge en erstatning, til du finder en ny.